ДОБРЕ ДОШЛИ В МРЕЖАТА НА ja bULGARIA!


Уважаеми училищни ръководства, Уважаеми учители, Уважаеми съмишленици, 


Поздравяваме ви с успешното и отговорно поведение и професионализъм по време на безпрецедентната обстановка, породена от пандемията COVID-19. Радваме се, че заедно развиваме прогресивно, новаторско и практично-ориентирано образование и ви благодарим за доверието и партньорската работа. От началото на новата учебна 2020-2021 г. Джуниър Ачийвмънт ви предлага да се включите в специалната ни Партньорска програма за училища - част от нашата мрежа, която нарекохме „Иновативни и предприемчиви училища“. Със създаването на програмата целим да задълбочим сътрудничеството си с вас и да ви предоставим още по-качествени услуги, инвестирайки повече време в това да ви бъдем полезни. 

Нашият ангажимент към вас ще бъде да ви предлагаме все по-практично и иновативно образователно съдържание по предприемачество, финансова грамотност и уменията за успех на 21. век, които довеждат най-новите тенденции в света на икономиката, работата и предприемачеството до вас и вашите ученици и гарантират израстването им като инициативни, отговорни и правещи хора.


Ние поемаме отговорността да направим смесеното обучение (blended learning) по предприемачество, финасова грамотност и умения за работа реалност за вас и вашите ученици. За да постигнем това, развиваме платформата на JA Worldwide - Learning Management System (LMS), в която ще можете да намирате всички наши учебни програми и учебни материали за задължителните модули по профилиращия предмет „Предприемачество“ за втори гимназиален етап, както и да станете част от екосистема от 12 млн. учащи и студенти на нашата световна организация. Ставайки част от нашата Партньорска програма, вие ще имате уникалната възможност съвместно с нас да станете съ-творители на този нов начин на учене, който съчетава най-доброто от преподавателските техники „лице в лице“ с мощните възможности на онлайн обучението. 

Дигитализацията в образованието е неизбежна тенденция, която бе ускорена и от коронавирус пандемията. Тя е приоритет и на европейската образователна политика, като в следващите години ще бъдат инвестирани огромни средства в тази посока, а предприемачеството е хоризонтален приоритет и компетентност, която става все по-централна в общоевропейски контекст. Това се оценява и от българското Министерство на образованието и науката, на което ние сме дългогодишен стратегически партньор. Нашата Партньорска програма „Иновативни и предприемчиви училища“ изцяло се вписва в акцента върху STEM обучението и развитието на дигиталната компетентност на българските ученици. Онези от вас, които работят по проекти за STEM училище, несъмнено ще открият и оценят ползите от инструментите за смесено обучение, които предлагаме. 

Добавена стойност за училищата и училищните ръководства
С какво помагаме:

Подкрепа при кандидатстване по проекти за Иновативно училище и STEM училище

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Подкрепа при кандидатстване в национални конкурси и ексклузивитет за участие нови проекти на организацията

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Консултация за оформяне на учебен план по предварителна заявка

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

достъп до съдържание и помощни материали за задължителни модули по профил "Предприемачески“ за всички ученици чрез LMS

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Включена такса за достъп до учебник и за регистрация на учебни компании за всички ученици

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Брандинг - Знак за членство, уеб банер и брандирани образци на документи (презентация, официални писмо и визитка)

Добавена стойност за педагогическите специалисти
С какво помагаме:

Участие в обучение на тема „Фасилитиране на групово-динамични процеси“ (с присъждане на квалификационен кредит) - един учител за учебна година 

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

4 часа онлайн обучение за преподаватели „Тенденции на бъдещето“ – възможност за вътрешна квалификация 

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Комплекти от учебна програма и годишно тематично разпределение по всички програми на JA България  

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Комплекти от учебна програма и годишно тематично разпределение по всички предмети, препоръчани от JA България в проектите на учебни планове за профил „Предприемачески“ 

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Съдействие за осигуряване на ментори за програма "Учебна компания" (1 ментор за всяка регистрирана компания) 

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Съдействие за осигуряване на ментори за участие в събития и инициативи 

Добавена стойност за учениците
С какво помагаме:

Безвъзмезден достъп до учебно съдържание и помощни материали за задължителните модули във формат за смесено обучение в рамките на учебната година 

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Безвъзмезден достъп до учебника по учебна програма „Учебна компания“ в дигитален формат в рамките на учебната година 

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Включена такса за регистрация на до 5 учебни компании 

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Отстъпка при покупка на учебни материали по програми на JA България от онлайн магазина – 11% 

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Сертификат, с прилежащ регистрационен номер за всеки обучаем по програмите на JA България, след заявка на училището 

С КАКВО ПОМАГАМЕ:

Сертификат, с прилежащ регистрационен номер за всеки обучаем, завършващ профил "Предприемачески" по учебните планове на JA България, след заявка на училището 

какви са предимствата на lms-ПЛАТФОРМАТА?

образование без ограничения

LMS-платформата на Джуниър Ачийвмънт България е иновативен инструмент за управление на знанията, който гарантира предприемчивост, гъвкавост и използване на дигитални реурси в образователния процес, включително и бързо и адаптивно „превключване“ към различни форми на обучение (присъствено, смесено, дистанционно).

учебно съдържание
 • Предлага дигитализирано учебно съдържание; 
 • Позволява достъп до учебно съдържание през цялата учебна година за всички ученици и преподаватели; 
 • Интерактивни и разнообразни ресурси.
методическа подкрепа
 • Съдържанието следва учебната програма и разпределение;
 • Съдържанието е предварително структурирано по урочни единици, което спестява време на преподавателя;
 • Към всяка урочна единица са предвидени ресурси – въпроси за размисъл и дискусия, учебни презентации, видеа, тестове, казуси, задачи за индивидуална и екипна работа, които да се използват по преценка на преподавателя в контекста на конкретна ситуация и специфика на класа;
 • Предвидени са методически насоки за преподавателя.
НЕПРЕКЪСНАТ ДОСТЪП
 • Може да се използва за присъствено и неприсъствено обучение; 
 • Позволява синхронно и асинхронно преподаване и комуникация;
 • Достъп от различни устройства и по всяко време (стационарен компютър, лаптоп, таблет, смартфон).
Управление на учебния процес и знанията
 • Комуникацията се извършва в платформата; 
 • Прогресът на учениците, времето за обучение и резултатите са проследими статистически.

Нашите абонаментни пакети

Предоставяме актуално учебно съдържание и методическа подкрепа на училищата, включени в нашата програма. Стартираме със следните абонаментни пакети за учебната 2020-21 г.:

"JA AdvANCED"


"ja mASTER"


"ja pROFILE"


Какво да изберете?

Разгледайте какво е включено в различните пакети и заявете вашия избор.

партньорска програма

Допълнителни услуги


Допълнителните услуги могат да се добавят към всеки един от абонаментните пакети. Реализацията на услугата се случва след предварително планиране и уточняване на дати.

Обучение на 10 учители по избрана от тях тема от квалификационната програма на JA България (1000 BGN)

Подкрепа за училищно JA събитие: консултации и методическа подкрепа за провеждане на училищно събитие по иновативни модели на JA Bulgaria, вкл. създаване на казус, участие на експерти от екипа на JA Bulgaria като ментори, гост-лектори, жури. (650 BGN)

Обучение по “дизайн мислене” за училищни ръководства, онлайн формат (3 представители на училище) (300 BGN)

Заявете вашия абонаментен пакет

Имате възможност да се възползвате от следните отстъпки:


В зависимост от това дали към Вашата заявка са приложими отстъпки, екипът на JA Bulgaria ще ги калкулира и приложи в окончателния вариант на Договора за предоставяне на услуги на абонаментен принцип.

CRM form will show here

Връзка с нас


Контакти

бул. Княз Ал. Дондуков 54б, ет. 1

Формуляр за поръчка на ресурси

Чрез заявка с формуляр, може да закупите част от ресурсите в нашите абонаментни пакети без да се възползвате от абонамента. Кликнете на бутон "Заявка", за да изберете отделни ресурси.

ЗАЯВКА